Seach


Aorta Anevrizması (Genişlənməsi) Nədir?
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3188-aorta-anevrizmasi-genislanmasi-nadir
Bədənimizdəki ən böyük damar olan Aorta damarı, ürəkdən birbaşa çıxan və bütün orqanlara təmiz qan daşıyan "əsas qan xətti"dir. Şəxsin boyu və çəkisini nəzərə alaraq, dəq
Mitral Qapaq Təmiri, Qapalı Əməliyyat (qoltuqaltından) Üsulu
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3193-mitral-qapaq-tamiri-qapali-amaliyyat-qoltuqaltindan-usulu
Elmi tədqiqatlar göstərir ki, qapaq təmiri mitral qapaq çatışmazlığı üçün ən yaxşı üsuldur. Mümkün olduğu qədər, səbəbi istər revmatik istər degenerativ olsun mitral qapa
Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi Üçün Üsullar
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3190-aorta-qapaginin-dayisdirilmasi-ucun-usullar
Bu gün, Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi 3 müxtəlif yolla həyata keçirilir: Açıq Ürək Əməliyyatı, böyük kəsi (Sternotomi), Qoltuqaltından Qapalı Ürək Əməliyyatı (3 və ya 4
ANADANGƏLMƏ ÜRƏK DƏLİKLƏRİNİN KİÇİK KƏSİ (QAPALI ÜSUL) İLƏ QAPATILMASI
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3189-anadangalma-urak-daliklarinin-kicik-kasi-qapali-usul-ila-qapatilmasi
"Qapalı üsul" yəni kiçik kəsi ilə Atrial Septal Defekt və ya Ventriküler Septal Defekt qapatılması indi davamlı olaraq tətbiq edilməyə başlanmışdır. Həm estetik olaraq üs
Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3192-atrial-fibrilasyon-va-ablasyon-mualicasi-nadir
Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə aritmiya faktlarında müşahidə edilməkdədir. Çox ciddi aritmiyalar ola biləcəyi kimi, müvəqqə
BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARI
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/548-boyuk-damar-mliyatlari
ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNİN ӘN BÖYÜK ӘMӘLİYYATI ARASINDA SAYILAN BU CӘRRAHİYӘ BÜTÜN BӘDӘNӘ QAN APARAN ANA DAMARLARIN (AORTA ) BÖYÜYÜB YIRTILMA RİSKİNİN ARTDIĞI XӘSTӘLӘRDӘ TӘTBİQ
ÜRӘK  RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/547-urk-ritim-pozulmasinin-crrahiysi
ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA ӘTRAF TOXUMALARA DA TӘSİR EDӘRӘK BÖYÜMӘYӘ YOL AÇAR.
Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3191-bental-aorta-koku-amaliyyati-kicik-kasi
Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlikdə ola bilər. Bu vəziyyət ümumiyyətlə aorta qapaq çatışmazlığı ilə birlikdə yaranır və ya
QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/546-qapaq-mliyatlari-urk
ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN ӘN İDEAL ÜSULDUR.YENİ TEXNİKA VӘ TEXNOLOGİYALARLA ӘKSӘR ÜRӘK QAPAQLARI TӘMİR EDİLӘBİLMӘKDӘD
YÜKSӘK RİSKLİ XӘSTӘ CӘRRAHİYӘSİ
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/549-yuksk-riskli-xst-crrahiysi
BÜTÜN SAHӘLӘRDӘ OLDUĞU KİMİ TİBBDӘKİ TEXNOLOGİYALARIN İRӘLİLӘMӘSİ NӘTİCӘSİNDӘ İNSANLARIN ORTA ÖMÜR MÜDDӘTİ ARTMIŞDIR.
KORONAR ŞUNTLAMA ӘMӘLİYATLARI
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/545-koronar-suntlama-mliyatlari
ÜRӘK DAMARLARININ DARALMASI VӘ YA TAMAMӘN TUTULMASI İLӘ ÖZÜNÜ GÖSTӘRӘN TAC DAMAR XӘSTӘLİYİ DӘRMAN MÜALİCӘSİNӘ CAVAB VERMİRSE YA DA BALON İLӘ AÇILABİLMİRSӘ CӘRRAHİYYӘ ӘMӘ
ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/544-ozl-tobb-etu-xstxanasi-urk-damar-crrahiysi-sobsi
ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALARI VE REANİMASİYA ŞÖBӘLӘRİ İLӘ XӘSTӘLӘRİNӘ AMERİKA VE AVROPA XӘSTӘXANALARINDAN GERİ QALMAY
Uzm. Dr. Sancar Bakırcıoğlu
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-sancar-bakircioglu-58537
Uzm. Dr. Sancar Bakırcıoğlu in Ankara, Ortopediya və Travmatologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Soner Değirmenci
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-soner-degirmenci-58469
Uzm. Dr. Soner Değirmenci in Ankara, Təcili Yardım otağı expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Muazzez Deniz Sucuoğlu
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-muazzez-deniz-sucuoglu-58453
Uzm. Dr. Muazzez Deniz Sucuoğlu in Ankara, Pediatriya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Hemşire Seher Önder
https://hastane.etu.edu.tr/profile/hemsire-seher-onder-58451
Hemşire Seher Önder in Ankara, Genel Yogun Bakım Sorumlu Hemşiresi expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Dr. Faruk Yeşiltaş
https://hastane.etu.edu.tr/profile/dr-faruk-yesiltas-58437
Dr. Faruk Yeşiltaş in Ankara, Traditional and Complementary Medicine Unit expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Dr. Öğr. Üyesi Dilara Özkoyuncu Kocabaş
https://hastane.etu.edu.tr/profile/dr-ogr-uyesi-dilara-ozkoyuncu-kocabas-58436
Dr. Öğr. Üyesi Dilara Özkoyuncu Kocabaş in Ankara, Göz xəstəlikləri expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gürcan
https://hastane.etu.edu.tr/profile/dr-ogr-uyesi-gamze-gurcan-58428
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gürcan in Ankara, Psixiatriya / Psixoterapiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Çiğdem Sercan
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-cigdem-sercan-58424
Uzm. Dr. Çiğdem Sercan in Ankara, Patologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Prof.Dr. Anıl Arat
https://hastane.etu.edu.tr/profile/prof-dr-anil-arat-58413
Prof.Dr. Anıl Arat in Ankara, Radiologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Zekiye Baydar
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-zekiye-baydar-58367
Uzm. Dr. Zekiye Baydar in Ankara, Pediatriya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Emine Derya Potur
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-emine-derya-potur-58362
Uzm. Dr. Emine Derya Potur in Ankara, Pediatriya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Doç.Dr. Muhammet Yener Akpınar
https://hastane.etu.edu.tr/profile/doc-dr-muhammet-yener-akpinar-58352
Doç.Dr. Muhammet Yener Akpınar in Ankara, Mədə bağırsaq xəstəlikləri expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Kürşat Akbuğa
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-kursat-akbuga-58350
Uzm. Dr. Kürşat Akbuğa in Ankara, Kardiologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Doç. Dr. Elif Aylin Taşkın
https://hastane.etu.edu.tr/profile/doc-dr-elif-aylin-taskin-58314
Doç. Dr. Elif Aylin Taşkın in Ankara, Ginekologiya / Mamalıq expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-zeynep-asli-kaplan-58303
Doç. Dr. Zeynep Aslı Kaplan in Ankara, Ginekologiya / Mamalıq expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Dr. Ayhan Kojan
https://hastane.etu.edu.tr/profile/dr-ayhan-kojan-58295
Dr. Ayhan Kojan in Ankara, Ürək-Damar Cərrahiyyəsi expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm.Dr. Sultan Erdil Ülgen
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-sultan-erdil-ulgen-58214
Uzm.Dr. Sultan Erdil Ülgen in Ankara, Təcili Yardım otağı expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Prof.Dr. Onur Özlü
https://hastane.etu.edu.tr/profile/prof-dr-onur-ozlu-58207
Prof.Dr. Onur Özlü in Ankara, Anesteziya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm.Dr. Aslıhan Onay Çolak
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-aslihan-onay-colak-58196
Uzm.Dr. Aslıhan Onay Çolak in Ankara, Radiologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş
https://hastane.etu.edu.tr/profile/prof-dr-huseyin-bozbas-58185
Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş in Ankara, Kardiologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
KANSER İHMALE GELMEZ!
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/kanser-ihmale-gelmez
?Başlangıç belirti ve bulgularının sık görülen diğer hastalıklara benzemesi nedeniyle tanı ve tedavi gecikebilir. ERKEN TEŞHİŞ HAYAT KURTARIR. #uluslararasıçocuklukça
KANSER İHMALE GELMEZ!
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/kanser-ihmale-gelmez-2
?Başlangıç belirti ve bulgularının sık görülen diğer hastalıklara benzemesi nedeniyle tanı ve tedavi gecikebilir. ERKEN TEŞHİŞ HAYAT KURTARIR. #uluslararasıçocuklukça