Seach


Aorta Anevrizması (Genişlənməsi) Nədir?
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3188-aorta-anevrizmasi-genislanmasi-nadir
Bədənimizdəki ən böyük damar olan Aorta damarı, ürəkdən birbaşa çıxan və bütün orqanlara təmiz qan daşıyan "əsas qan xətti"dir. Şəxsin boyu və çəkisini nəzərə alaraq, dəq
Mitral Qapaq Təmiri, Qapalı Əməliyyat (qoltuqaltından) Üsulu
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3193-mitral-qapaq-tamiri-qapali-amaliyyat-qoltuqaltindan-usulu
Elmi tədqiqatlar göstərir ki, qapaq təmiri mitral qapaq çatışmazlığı üçün ən yaxşı üsuldur. Mümkün olduğu qədər, səbəbi istər revmatik istər degenerativ olsun mitral qapa
Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi Üçün Üsullar
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3190-aorta-qapaginin-dayisdirilmasi-ucun-usullar
Bu gün, Aorta Qapağının Dəyişdirilməsi 3 müxtəlif yolla həyata keçirilir: Açıq Ürək Əməliyyatı, böyük kəsi (Sternotomi), Qoltuqaltından Qapalı Ürək Əməliyyatı (3 və ya 4
ANADANGƏLMƏ ÜRƏK DƏLİKLƏRİNİN KİÇİK KƏSİ (QAPALI ÜSUL) İLƏ QAPATILMASI
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3189-anadangalma-urak-daliklarinin-kicik-kasi-qapali-usul-ila-qapatilmasi
"Qapalı üsul" yəni kiçik kəsi ilə Atrial Septal Defekt və ya Ventriküler Septal Defekt qapatılması indi davamlı olaraq tətbiq edilməyə başlanmışdır. Həm estetik olaraq üs
Atrial Fibrilasyon və Ablasyon Müalicəsi Nədir?
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3192-atrial-fibrilasyon-va-ablasyon-mualicasi-nadir
Ürək döyüntüsü, sol döşdə sıxışma, ürəyin pır pır etməsi kimi ifadələr həmişə aritmiya faktlarında müşahidə edilməkdədir. Çox ciddi aritmiyalar ola biləcəyi kimi, müvəqqə
BÖYÜK DAMAR ӘMӘLİYATLARI
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/548-boyuk-damar-mliyatlari
ÜRӘK CӘRRAHİYӘSİNİN ӘN BÖYÜK ӘMӘLİYYATI ARASINDA SAYILAN BU CӘRRAHİYӘ BÜTÜN BӘDӘNӘ QAN APARAN ANA DAMARLARIN (AORTA ) BÖYÜYÜB YIRTILMA RİSKİNİN ARTDIĞI XӘSTӘLӘRDӘ TӘTBİQ
ÜRӘK  RİTİM POZULMASININ CӘRRAHİYӘSİ
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/547-urk-ritim-pozulmasinin-crrahiysi
ÜRӘK QAPAQ XӘSTӘLİKLӘRİNDӘ PATOLOGİYA SADӘCӘ QAPAQLARA ZӘRӘR VERMӘZ,EYNİ ZAMANDA ӘTRAF TOXUMALARA DA TӘSİR EDӘRӘK BÖYÜMӘYӘ YOL AÇAR.
Bental - Aorta Kökü Əməliyyatı Kiçik Kəsi
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/3191-bental-aorta-koku-amaliyyati-kicik-kasi
Asendan (artan) Aorta Anevrizması ümumiyyətlə Aorta Kökü genişlənməsi ilə birlikdə ola bilər. Bu vəziyyət ümumiyyətlə aorta qapaq çatışmazlığı ilə birlikdə yaranır və ya
QAPAQ ӘMӘLİYATLARI.ÜRӘK-
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/546-qapaq-mliyatlari-urk
ÜRӘK QAPAĞINI SÜNİ QAPAQLA DӘYİŞDİRMӘK YERİNӘ QAPAĞI TӘMİR ETMӘK XӘSTӘLӘR ÜÇÜN ӘN İDEAL ÜSULDUR.YENİ TEXNİKA VӘ TEXNOLOGİYALARLA ӘKSӘR ÜRӘK QAPAQLARI TӘMİR EDİLӘBİLMӘKDӘD
YÜKSӘK RİSKLİ XӘSTӘ CӘRRAHİYӘSİ
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/549-yuksk-riskli-xst-crrahiysi
BÜTÜN SAHӘLӘRDӘ OLDUĞU KİMİ TİBBDӘKİ TEXNOLOGİYALARIN İRӘLİLӘMӘSİ NӘTİCӘSİNDӘ İNSANLARIN ORTA ÖMÜR MÜDDӘTİ ARTMIŞDIR.
KORONAR ŞUNTLAMA ӘMӘLİYATLARI
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/545-koronar-suntlama-mliyatlari
ÜRӘK DAMARLARININ DARALMASI VӘ YA TAMAMӘN TUTULMASI İLӘ ÖZÜNÜ GÖSTӘRӘN TAC DAMAR XӘSTӘLİYİ DӘRMAN MÜALİCӘSİNӘ CAVAB VERMİRSE YA DA BALON İLӘ AÇILABİLMİRSӘ CӘRRAHİYYӘ ӘMӘ
ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ŞÖBӘSİ
https://az-az.tayfunaybek.com/bulletin/544-ozl-tobb-etu-xstxanasi-urk-damar-crrahiysi-sobsi
ÖZӘL TOBB ETÜ XӘSTӘXANASI ÜRӘK DAMAR CӘRRAHİYӘSİ ÜÇÜN HAZIRLANMIŞ ӘMӘLİYATXANALARI VE REANİMASİYA ŞÖBӘLӘRİ İLӘ XӘSTӘLӘRİNӘ AMERİKA VE AVROPA XӘSTӘXANALARINDAN GERİ QALMAY
Doç. Dr. Alper Yazıcı
https://hastane.etu.edu.tr/profile/doc-dr-alper-yazici-58562
Doç. Dr. Alper Yazıcı in Ankara, Qulaq Burun Boğaz xəstəlikləri expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Mehmet Şahin Mutlu
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-mehmet-sahin-mutlu-58560
Uzm. Dr. Mehmet Şahin Mutlu in Ankara, Təcili Yardım otağı expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Prof. Dr. Zühal Özen Tunay
https://hastane.etu.edu.tr/profile/prof-dr-zuhal-ozen-tunay-58559
Prof. Dr. Zühal Özen Tunay in Ankara, Göz xəstəlikləri expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Bahruz Huseynlı
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-bahruz-huseynli-58558
Uzm. Dr. Bahruz Huseynlı in Bakı, Pediatriya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Doç. Dr. Ümit Korucuoğlu
https://hastane.etu.edu.tr/profile/doc-dr-umit-korucuoglu-58551
Doç. Dr. Ümit Korucuoğlu in Ankara, Ginekologiya / Mamalıq expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Prof. Dr. Aslı Köktener
https://hastane.etu.edu.tr/profile/prof-dr-asli-koktener-58550
Prof. Dr. Aslı Köktener in Ankara, Radiologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Sancar Bakırcıoğlu
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-sancar-bakircioglu-58537
Uzm. Dr. Sancar Bakırcıoğlu in Ankara, Ortopediya və Travmatologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Soner Değirmenci
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-soner-degirmenci-58469
Uzm. Dr. Soner Değirmenci in Ankara, Təcili Yardım otağı expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Muazzez Deniz Sucuoğlu
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-muazzez-deniz-sucuoglu-58453
Uzm. Dr. Muazzez Deniz Sucuoğlu in Ankara, Pediatriya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Hemşire Seher Önder
https://hastane.etu.edu.tr/profile/hemsire-seher-onder-58451
Hemşire Seher Önder in Ankara, Genel Yogun Bakım Sorumlu Hemşiresi expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Dr. Faruk Yeşiltaş
https://hastane.etu.edu.tr/profile/dr-faruk-yesiltas-58437
Dr. Faruk Yeşiltaş in Ankara, Traditional and Complementary Medicine Unit expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Dr. Öğr. Üyesi Dilara Özkoyuncu Kocabaş
https://hastane.etu.edu.tr/profile/dr-ogr-uyesi-dilara-ozkoyuncu-kocabas-58436
Dr. Öğr. Üyesi Dilara Özkoyuncu Kocabaş in Ankara, Göz xəstəlikləri expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gürcan
https://hastane.etu.edu.tr/profile/dr-ogr-uyesi-gamze-gurcan-58428
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gürcan in Ankara, Psixiatriya / Psixoterapiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Çiğdem Sercan
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-cigdem-sercan-58424
Uzm. Dr. Çiğdem Sercan in Ankara, Patologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Prof.Dr. Anıl Arat
https://hastane.etu.edu.tr/profile/prof-dr-anil-arat-58413
Prof.Dr. Anıl Arat in Ankara, Radiologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm. Dr. Zekiye Baydar
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-zekiye-baydar-58367
Uzm. Dr. Zekiye Baydar in Ankara, Pediatriya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Dr. Ayhan Kojan
https://hastane.etu.edu.tr/profile/dr-ayhan-kojan-58295
Dr. Ayhan Kojan in Ankara, Ürək-Damar Cərrahiyyəsi expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Uzm.Dr. Sultan Erdil Ülgen
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-sultan-erdil-ulgen-58214
Uzm.Dr. Sultan Erdil Ülgen in Ankara, Təcili Yardım otağı expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Prof.Dr. Onur Özlü
https://hastane.etu.edu.tr/profile/prof-dr-onur-ozlu-58207
Prof.Dr. Onur Özlü in Ankara, Anesteziya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Doç. Dr. Aslıhan Onay Çolak
https://hastane.etu.edu.tr/profile/uzm-dr-aslihan-onay-colak-58196
Doç. Dr. Aslıhan Onay Çolak in Ankara, Radiologiya expert that you can contact online via TOBB ETÜ HASTANESİ TIP FAKÜLTESİ.
Müəssisə
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/muassiseh
Bizim xidmətlər
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/bizim-xidmatlar
Tibbi Kadrlar
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/tibbi-kadrlar
Nəticələr laborator tədqiqatlar
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/naticalar-laborator-tadqiqatlar
Mütəmadi verilən suallar
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/mutamadi-verilan-suallar
Saytın Dizaynı
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/saytin-dizayni
Qulluq Üzrə Xidmətlər
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/qulluq-uzra-xidmatlar
İdarə Heyəti
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/idara-heyati
 Ali Təhsil
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/ali-tahsil
Anlaşmalı Kurumlar
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/anlasmali-kurumlar
30 Gunde 10 Yil Genclesme
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/30-gunde-10-yil-genclesme
Xidmətləri Beynəlxalq Xəstələrin
https://az-az.hastane.etu.edu.tr/page/xidmatlari-beynalxalq-xastalarin
KVKK Bilgilendirme Metni
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/kvkk-bilgilendirme-metni
Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/kalite-yonetim-birimi-ve-calismalari
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sergisi
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-sergisi
17 Nisan 2019 Tarihine kadar Yaptığın resmi Pediyatri Polikinliği'ne teslim et, sergimizi birlikte oluşturalım...
Tobb 70. Yıl 29 ekim videosu
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/tobb-70-yil-29-ekim-videosu
TOBB ETU
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/tobb-etu
Online DOKTORUM
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/online-doktorum
TOBB ETU Hastanesi
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/tobb-etu-hastanesi
Hijyen Standartlarımız
Menu
https://www.hastane.etu.edu.tr/page/menu